Vårt store spesialitet er:
Farlig gods (ADR)


 

 

 

 

 

  - Velkommen

Omfattende erfaring med og oppdrag av
 
Kl. 1 Eksplosiver
Kl. 6.2 Infeksjonsfremmende stoffer, f.eks. avfall fra sykehus og legekontorer
Kl. 7 Radioaktive stoffer, f.eks. medisiner, instrumenter mm.

  - Farlig gods
  - Temperert gods
  - Terminaler
  - Kontakt
 
 
Med inngående kompetanse kan vi tilby frakt av
alle typer farlig gods utenom bulk og tank.

Vårt nære samarbeide med DGM Oslo AS gir oss et vesentlig konkurransefortrinn innen farlig gods,
i det DGM bistår med omfattende ekspertise innen håndtering av farlig gods
– alt fra merking av gods, emballering, leveranse av ADR-materiell
til å stille som sikkerhetsrådgivere.

Vi kan derfor levere hele kjeden av tjenesten innen ADR-gods til kundene,
også for temperet gods.

 

 

 


Hovedsete:  Tønsberg
Tel. 982 41 021